Mida me teeme?

  • Pakume emotsionaalset ja sotsiaalset tuge.
  • Õpetame igapäevaseid toimetulekuoskusi.
  • Jagame infot ja juhendame sobivate teenuste või toetuste taotlemisel.
  • Hindame kutsesobivust, võimeid ja töökäitumist.
  • Abistame töökoha otsimisel, säilitamisel ja suhtlemisel tööandjaga.
  • Nõustame võlgadega toimetulekul.
  • Juhendame suhtlemisel ametiasutustega ja toetame asjaajamisel.
  • Abistame dokumentide täitmisel.

Osutatavaid teenuseid ja teenustele saamist vaata lähemalt teenused.

Õigused ja kohustused
Andmekaitsetingimused
Eestkoste
Tagasiside