Jobpics

Jobpics on RIASEC-süsteemil põhinev fotodega ametialaste huvide väljaselgitamise küsimustik. Töövahendi on välja töötanud Arne Svendsrud (The Association of Vocational Rehabilitation Enterprises, Norra).

 1. Jobpics koosneb 183-st ameteid tutvustavast pildikaardist ja kajastab kokku rohkem kui 600 erinevat ametit. Kõik kaartidel kasutatavad fotod on tehtud Eestis, kajastades kohalikku tööturgu ja reaalseid ameteid.
 2. Kaartide esiküljel on foto ametist koos RIASEC-koodi ja haridustasemele viitava numbriga ning pöördelt leiab 2 täiendavat fotot ametist ning 10 sarnase koodiga seotud ametit.
 3. Jobpics põhineb John Hollandi poolt loodud RIASEC süsteemil, mis on üheks tunnustatud teooriaks inimeste huvide ja ametite uurimisel ja tuvastamisel. Süsteem jagab huvid 6 kategooriasse: praktiline (R); uuriv (I); loominguline (A); sotsiaalne (S); ettevõtlik (E); harjumuspärane (C). Iga ameti jaoks on moodustatud 2-täheline kood, mis antud ametikohta kõige paremini iseloomustab, näiteks: aednik RC, arst IS, keraamik AR jne.
 4. Jobpics küsimustiku kasulikkus:
  -aitab süsteemselt uurida ja analüüsida kutsealaseid huvisid;
  -ennetab valesid karjäärialaseid valikuid ning aitab teha karjäärinõustamise protsessi käigus parim võimalik otsus;
  -annab ideid ametivalikuks.
 5. MTÜ Abistu klientidele on tööalane nõustamine jobpics diagnostikavahendiga tasuta. Teistele soovijatele pakume tööalast nõustamist vastavalt hinnakirjale.