Hamet

Hamet hindamismetoodika on erinevate elulähedaste töötegevuste ja tööülesannete sooritusel põhinev standardiseeritud testide kogumik. Test põhineb motoorsel käelisel tegevusel. Soorituse taseme (soorituse kvaliteet ja kulunud aeg) hindamise tulemusena selgub, milliseid tööülesandeid on inimene suuteline täitma ning kuidas tema töövõimet arendada.

 1. Hamet hindamismetoodika on välja töötanud M.Dieterich, M.Goll, G.Pfeiffer, J. Tress, F.Schweiger, F.Hartmann (Waiblingeni kutsehariduskeskuses, Saksamaal):
  -Hamet-2 metoodikat kasutatakse norm intellektiga, haigusega, käitumishäiretega, õpiraskustega isikute testimisel;
  -Hamet-E metoodikat kasutatakse vaimupuudega isikute testimisel.
 2. Hamet hindamismeetodi kasulikkus:
  -tegevuspõhine testimine motiveerib ja toetab inimest tema kutsealase identiteedi otsingul;
  -test toetab erinevates asutustes (töötukassa, rehabilitatsioonimeeskonnad, kutseõppeasutused jne) otsuste tegemisel, eriti motoorse võimekuse kindlaks tegemisel, mis on paljude erialade juures olulise tähtsusega ja kus „paber-pliiats-test“ ei aita;
  -inimese tugevustele ja võimetele orienteeritus võimaldab anda arengudiagnostilisi arvamusi ja soovitusi;
  -väljaõppe korduvalt poolelijätnud ja/või töökohti sageli vahetanud inimeste puhul saab testi abil anda diferentseeritud soovitusi reaalsete eesmärkide saavutamiseks.
 3. Hamet hindamismetoodikaga hinnatakse:
  -töö tegemisel olulisi valdkondi: rutiini ja tempot, tööriista käsitlemist (lihtne, peenmotoorika), sümmeetriat ja taju, juhenditest arusaamist, tööriista juhtimist (keeruline, jämemotoorika), mõõtetäpsust;
  -töökäitumist: suhtumist ja huvi, algatusvõimet, arusaamisvõimet, mõtlemisvõimet, keskendumisvõimet, iseseisvust, paindlikkust, hoolsust, peenmotoorika kasutamist, jämemotoorika kasutamist, püsivust, kriitikavõimet/enesehindamist;
  -õpi- ja arenguvõimet.
 4. MTÜ Abistu klientidele on tööalane nõustamine hamet diagnostikavahenditega tasuta. Teistele soovijatele pakume tööalast nõustamist vastavalt hinnakirjale.