Teenused

Osutame Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatud erihoolekandeteenuseid. Teenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist ja toetamist. Teenuseid on õigus saada alates 18. eluaastast. Kuna teenuste järjekorrad võivad olla pikad, saab end Sotsiaalkindlustusametis järjekorda panna juba 16-aastaselt, et täisealiseks saamisel võimalikult kiiresti vajalikku erihoolekandeteenust saada.

Osutame:

Inimene võib olla vajadusel samaaegselt nii igapäevaelu toetamise kui ka toetatud elamise teenusel. Ühe Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega võib teenuseid saada kuni 5 aastat. Toetatud elamise teenust ja igapäevaelu toetamise teenust osutame inimestele, kes elavad oma kodus, üüripinnal või sotsiaaleluruumis. Teenuste täpne korraldus, kirjeldused ja osutamise põhimõtted on reguleeritud sotsiaalhoolekande seaduses.

Lisaks erihoolekandeteenustele pakume tööalast nõustamist, kasutades:

  • fotodega ametialaste huvide küsimustikku jobpics;
  • hamet metoodikat.

MTÜ Abistu klientidele on tööalane nõustamine jobpics ja hamet diagnostikavahenditega tasuta. Teistele soovijatele pakume tööalast nõustamist vastavalt hinnakirjale.