Koostöövõimalused

Rehabilitatsiooniasutuste, töötukassa, erihoolekandeteenuste osutajate, kutseõppeasutuste ja koolide tellimusel hindame kutsesobivust, võimeid ja töökäitumist kasutades diagnostikavahendeid jobpics ja hamet.

  • Jobpics – RIASEC-süsteemil põhinev fotodega ametialaste huvide väljaselgitamise küsimustik, välja töötanud Arne Svendsrud (The Association of Vocational Rehabilitation Enterprises, Norra).
  • Hamet – hindamismetoodika on erinevate elulähedaste töötegevuste ja tööülesannete sooritusel põhinev standardiseeritud testide kogumik. Test põhineb motoorsel käelisel tegevusel. Soorituse taseme (soorituse kvaliteet ja kulunud aeg) hindamise tulemusena selgub, milliseid tööülesandeid on inimene suuteline täitma ning kuidas tema töövõimet arendada.

Teenused on tasulised.