Koostööpartnerid ja rahastajad

Sotsiaalkindlustusamet www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee

Tartu Linnavalitsus www.tartu.ee

Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA www.kysk.ee

SA TÜK Psühhiaatriakliinik www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik

Jaanson & Lääne OÜ www.jl.ee

AJK Kliinik OÜ www.ajk-kliinik.ee

ProVida Kliinik OÜ www.provida.ee

Ambromed Grupp OÜ www.ambromed.ee

Dorpat Tervis OÜ www.dorpattervis.ee

Tartu Herbert Masingu Kool www.masing.tartu.ee

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus www.astangu.ee

Hariduse Tugiteenuste Keskus www.tugiteenused.tartu.ee

MTÜ Hea Algus www.heaalgus.ee

Fotograaf Gianna Leiten www.giannacom.wixsite.com/giannafoto

Fotograaf, videograaf Jassu Hertsmann www.jassu.ee

Fotograaf Ove Maidla

Kunstnik Mai Uiga

Superviisor Kaia Kastepõld-Tõrs

Küberkaitse OÜ

Tähe Raamatupidamisbüroo OÜ www.raamatupidamisbyroo.ee

Kohvik Anna Edasi www.annaedasi.ee