Tegevusload ja tunnistused

Tegevusluba toetatud elamise teenuse osutamiseks.
Tegevusluba igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks.
Tunnistused hamet hindamismetoodika rakendamiseks.
Tunnistus toetatud töölerakendamise metoodika koolitamiseks.
Tunnistus andragoogika kursuse läbimise kohta.