Põhieesmärk: toimetulekuraskustega ja toimetulekuraskuste riskiga psüühilise erivajadusega inimeste ning nende perede paranenud elukvaliteet ja heaolu.

Missioon: osutades asjatundlikke, paindlikke ja isikukeskseid teenuseid loome võimaluse klientide toimetulekuks, eneseteostuseks ja eluga rahuloluks.

Visioon: iga klient tunneb ennast väärtuslikuna, saab ennast teostada ja on õnnelik.