Asutamine ja areng

  • MTÜ Abistu on asutatud 2013. aastal toimetulekuraskustega inimestele ning nende peredele sotsiaalteenuste ja nõustamise pakkumiseks.
  • Asutajateks olid 4 psühholoogia/sotsiaaltöö spetsialisti: Merili Laansoo, Eda Välja, Liis Nigul ja Piia Pomerants.
  • Alates 2015 aastast on meil sõlmitud koostööleping Sotsiaalkindlustusametiga psüühilise erivajadusega inimestele erihoolekandeteenuste osutamiseks.
  • 2015 aastal liitus meie meeskonnaga taksikoer Albert Karukäpp, kes annab oma panuse klientide emotsionaalse seisundi parandamiseks ning kognitiivsete ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks.
  • 2015 aastast kasutame kutsealaste huvide uuringuks RIASEC-süsteemil põhinevat fotodega küsimustikku jobpics. Samal aastal võtsime kasutusse erinevate elulähedaste töötegevuste ja tööülesannete sooritusel põhineva hindamismetoodika hamet, mis põhineb motoorsel käelisel tegevusel. Soorituse taseme (soorituse kvaliteet ja kulunud aeg) hindamise tulemusena selgub, milliseid tööülesandeid on inimene suuteline täitma ning kuidas tema töövõimet arendada.
  • 2016 aastast kasutame toetatud töölerakendumise mudelit, et pakkuda tuge nii klientidele kui tööandjatele eesmärgiga kindlustada kliendid tasustatava tööga avatud tööturul.
  • 2021 aastast piloteerime koostöös Tartu Linnavalitsuse ja Sotsiaalkindlustusametiga isikukeskset erihoolekande teenusmudelit.
  • 2021 aastast kasutame kriisikaarte, et toetada inimese toimetulekut oma haavatavusega ja et ennetada ning juhtida vaimse tervise kriise.