Hinnakiri

Jobpics metoodika

  • Ühe inimesega küsimustiku läbiviimise aeg on 6 tundi.
  • Hind küsimustiku tellijale 160 eurot (1 h = 26,60 €).
  • MTÜ Abistu esitab tellijale peale küsimustiku läbiviimist arve. Küsitluse katkestamisel (nt küsitletav keeldub küsitluse lõpuni tegemisest või tervislikel põhjustel ei saa jätkata jne) edastatakse tellijale ja küsitletavale ainult osaline tagasiside ja tellijale esitatakse arve vastavalt küsitluse läbiviimiseks kulunud tundidele.

Hamet metoodika

  • Ühe inimesega testi läbiviimise aeg on 16 tundi.
  • Hind testi tellijale 400 eurot (1 h = 25 €).
  • MTÜ Abistu esitab tellijale peale testi läbiviimist arve. Testi tegemise katkestamisel (nt testitav keeldub testi lõpuni tegemisest või tervislikel põhjustel ei saa jätkata testi tegemist jne) edastatakse tellijale ja testitavale tagasiside ainult testis sooritatud valdkondade kohta ja tellijale esitatakse arve vastavalt testi läbiviimiseks kulunud tundidele.