Tagasiside

Hindame väga tagasisidet meie osutatud teenustele ning ettepanekuid ja tähelepanekuid teenuste parandamiseks. Probleemide tekkimisel soovitame need eelkõige lahendada läbirääkimiste teel, kui see pole võimalik, siis palume probleem esitada kirjalikult paberil või e-posti teel.

Kuidas esitada ettepanekuid ja kaebusi?

  1. Kodulehe kontaktivormi kaudu.
  2. E-postiga aadressile abistu@abistu.ee
  3. Postiga aadressile Gildi tn 12, Tartu 51007
  4. MTÜ Abistu postkasti aadressile Gildi tn 12, Tartu, I korrus.
  5. Tuua ise kohale MTÜ-sse Abistu, aadressile Gildi tn 12, Tartu, I korrus.
  • Kirjalikult esitatav ettepanek või kaebus peaks sisaldama lisaks ettepanekule või probleemi kirjeldusele ka kuupäeva, esitaja nime ja viisi, kuidas soovitakse vastus saada (e-posti aadress või postiaadress).
  • Anonüümse ettepaneku või kaebuse vaatab läbi juhatuse liige, kuid menetlemisele need ei kuulu.
  • Suuliselt saab ettepaneku ja kaebuse esitada eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
  • Kirjalikult esitatud ettepanekud ja kaebused vaadatakse läbi iga nädala viimasel tööpäeval ning registreeritakse elektroonselt.
  • Ühingu töötajad, kes osalevad kaebuste ja ettepanekute menetlemise protsessis, järgivad konfidentsiaalsuse nõudeid.

Kuidas vastatakse ettepanekutele ja kaebustele?